Integritetspolicy

- Allmänt

Nids4Kids värnar om er integritet och era personuppgifter. I enlighet med den nya EU-förordningen GDPR, General Data Protection Regulation, som börjar gälla 25:e maj 2018 så vill vi med denna policy förklara vilka personuppgifter vi samlar in och varför. Genom att godkänna denna policy i samband med köp och registrering av ett konto så samtycker du till behandling av dina personuppgifter i enlighet med nedan.

Nids4Kids Gbg AB, org.nr 556345-1771, Färgfabriksgatan 1 (besöksadress), 41705 Göteborg, är ansvarig för att dina personuppgifter behandlas på ett lagligt sätt.

- Vilka personuppgifter behandlar vi?

För att kunna upprätthålla vår verksamhet och ge bra service till våra kunder behöver vi samla in en del personuppgifter. De personuppgifter som ni uppger när ni skapar ett konto hos oss är den information som sparas i vårt system för att vi ska kunna fullfölja våra åtaganden gentemot er som kund. De uppgifter som vi sparar är: Namn, Adress, Telefonnummer, E-Post. Personnummer är ej obligatoriskt men det kan underlätta för vissa tjänster (automatisk hämtning av adressuppgifter eller snabbare hantering vid faktura/delbetalning). Vi sparar även ert Kundnummer (som ni får vid registrering) samt IP-adress vid ordertillfället.

- Hur använder vi era uppgifter?

Genom att godkänna vår integritetspolicy så samtycker ni till att era personuppgifter används i syfte för att vi ska kunna utföra våra tjänster mot er. Vår primära tjänst är att leverera de varor som ni beställer av oss. De kan även behövas vid kontakt med kundtjänst för att kunna hantera eventuella reklamations- och garantiärenden.

Vissa av era uppgifter behöver vi dela med oss till våra samarbetspartners för att kunna slutföra vårt avtal med er (att leverera er order). Transportföretaget Schenker behöver era adressuppgifter för att kunna transportera er order till er samt betalleverantören Klarna behöver uppgifter för att kunna godkänna ert valda betalningssätt.

- Hur länge sparar vi era personuppgifter?

Om ni skapat en konto hos oss så sparas era uppgifter tills det att ni önskas få ert konto raderat. Ni kan ansöka om att få ert konto raderat, dock i enstaka fall kan vi komma att behöva spara era uppgifter en lite längre tid om det exempelvis pågår ett garantiärende eller liknande med er.

- Hur skyddas era personuppgifter?

Våra datorer är skyddade med brandvägg samt antivirusskydd. För åtkomst till era personuppgifter behövs det en speciell inloggning, och detta är det bara ett fåtal personer som har tillgång till. De personer som har tillgång till detta är aktiva på företaget och jobbar aktivt med denna bit. Inga utomstående har tillgång till era uppgifter.

Vår sida använder sig av protokollet SSL (Secure Sockets Layer) för säkrare hantering av era personuppgifter. Lär mer under Sekretesspolicy.

Den tekniska lösningen som vår butik vilar på uppfyller GDPR krav både när det gäller säkerhet och uppfyllning av registrerades rättigheter.
Evalent som är vår leverantör tillhandahåller även ett avtal där dom förbinder sig att uppfylla kraven GDPR ställer.

- Dina rättigheter

Enligt GDPR har du som ägare av personuppgifter rätt till information om vad som lagras om dig.
- Rätt till registerutdrag: Du har rätt att få en kopia av de personuppgifter som vi har lagrade om dig.
- Rätt till rättelse: Du har rätt att få en felaktig eller ofullständig personuppgift korrigerad av oss. Ni kan även göra detta själv i er kundprofil.
- Rätt till radering: Du har rätt att få ert konto och personuppgifter som vi har om er raderat.
- Rätt till dataportabilitet: Du har rätt att få en fil i ett vanligt förekommande och strukturerat format på de personuppgifter som vi har sparade om er för att enkelt kunna flytta era uppgifter till annan personuppgiftsansvarig.
- Rätt till invändning: Om vi utför behandling med så kallad intresseavvägning som rättslig grund, har du rätt att invända mot behandlingen. För att kunna fortsätta behandla dina personuppgifter efter en sådan invändning behöver vi kunna visa ett tvingande berättigat skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter eller friheter. I annat fall får vi bara behandla uppgifterna för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk.
- Rätt till klagomål: Om du inte är nöjd med hur vi behandlar era personuppgifter så har ni rätt att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten, som i detta fall är Datainspektionen. Ni hittar deras hemsida här: https://www.datainspektionen.se/

- Uppdatering av integritetspolicy

Nids4Kids kan komma att göra ändringar i denna integritetspolicy. Den senast gällande versionen finns alltid tillgänglig här på vår webbplats.

 

Ni kan kontakta vår Kundtjänst här om ni har frågor om vår hantering av personuppgifter.

Mer detaljerad information om GDPR kan du se på datainspektionen hemsida: https://www.datainspektionen.se/